Yhteystiedot

Hallitus vuonna 2023

puheenjohtaja;     Heidi Oinonen puh; 040 757 5507, mehtapellon@gmail.com         

varapuheenjohtaja; Timo Pennanen, puh. 040 529 7176

sihteeri-rahastonhoitaja; Mia Taunila, puh; 050 575 9994, Humalapurontie 30, 72300 Vesanto                                                                                              vesannonkennelkerho@outlook.com

kerhon tilinumero;OP, FI07 4764 0010 0794 89, POP, FI0 4764 0010 89

Jani Jäntti

Kati Nenonen

Seppo Pursiainen

Ilmari Kolehmainen

(varajäsen) Santtu Oinonen

(varajäsen) Antti Närhi

         ----------------  -----------------------

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1Rekisterin nimi

Vesannon Kennelkerho ry jäsenrekisteri

2Rekisterinpitäjä

Nimi:                                               Vesannon Kennelkerho ry
Verkkosivut:                                    https://vesannonkennelkerho.yhdistysavain.fi
Osoite:                                           Tuomipurontie 98, 72300 Vesanto
Puh.                                                040 757 5507
Sähköposti:                                    mehtapellon@gmail.com

2.1Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                               Ilmari Kolehmainen
Osoite:                                           Pöyrynmäentie 120, 72300 Vesanto
Puh.                                                0400 125719
Sähköposti:                                   ilmari.kolehmainen@mail.com

3Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.)

 

5Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Vesannon Kennelkerho ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

8Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.
 

9Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.


 

Ota yhteyttä